AE 2012 Çalıştayı

Bilindiği gibi, 8-9 Kasım 2012 tarihlerinde Ulusal Açık Erişim Çalıştayı Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılmış, bu çalıştaya üniversiteleri, kamu kurumlarını, mesleki dernekleri ve yayıncıları temsilen yaklaşık 200 delege katılmıştır. Bu çalıştay kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayınlara ve ve verilere herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi, bu yayınların ve verilerin kurumsal arşivler aracılığıyla erişime açılması, bunun için gereken politika, strateji ve mevzuatı ve açık erişim alt yapısını tartışmak amacıyla düzenlenmiştir. Çalıştay sonunda küçük bir çalışma grubu tarafından hazırlanan bildirge delegelerin görüş ve önerilerine açılmış, salondan gelen öneriler kaydedilmiştir. Bunun yanı sıra bildirge www.acikerisim.org adresinde yayımlanmış, görüş ve önerilerini web aracılığıyla da iletilebileceği gerek çalıştay sırasında gerekse daha sonra listelere gönderilen mesajlarla kamuoyuna duyurulmuştur.

Aradan geçen süre içerisinde salondan ve web aracılığıyla gelen değerli görüş ve öneriler de dikkate alınarak sonuç bildirgesine son hali verilmiştir. Kısa olmasına özen gösterilen bu bildirgeye değerli görüş ve önerilerin tamamını eklemek mümkün olmadı. Ama bildirgeye yansıtılamayan bu görüş ve önerilerden bu sürecin daha sonraki aşamalarında kuşkusuz yararlanılacaktır.

Sonuç bildirgesi önümüzdeki günlerde Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü aracılığıyla TBMM Genel Sekreterliğine, TÜBİTAK Başkanlığına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Kalkınma Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, TÜBA Başkanlığına, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına ve üniversite rektörlüklerine gönderilecektir. Bildirgeyi en geniş biçimde duyurabilmek için bize yardımcı olmanızı dileriz.

Bu vesileyle Ulusal Açık Erişim Çalıştayının düzenlenmesinde emeği geçen başta Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür eder, saygılar sunarız.

Yaşar Tonta
H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü